40% van je geluk wordt bepaald door wat je doet!

Het is vandaag de dag van de statistieken! Recent las ik nog een stuk uit de Positive Design Reference Guide van het Delft Institute of Positive Design. Hierin wordt de geluksformule gepresenteerd waarin drie zaken bepalend blijken te zijn voor het geluk dat mensen ervaren:

  • 50% wordt genetisch bepaald; de een wordt nu eenmaal gelukkiger geboren dan de ander
  • 10% wordt bepaald door levensomstandigheden als leeftijd, geslacht, burgerlijke status, inkomen en woonplaats
  • De overige 40% van de geluksformule wordt bepaald door activiteiten die je doelbewust en opzettelijk uitvoert en soms ook gewoonten worden.

Uit deze geluksformule blijkt dan ook dat als je meer geluk wilt ervaren je dit het best kan doen door je te focussen op bepaalde gedachten en activiteiten. In de reference guide staan een 12-tal voorbeelden. Wat bij je past hangt af van wie je bent en je leefstijl (die eerste 60% dus)

Meer weten? Lees hier waarmee je morgen aan de slag kunt!